Oy Hansa Stroi teki sopimuksen Philipp Moris Izhoran kanssa koskien töiden suorittamista tuotantorakennuksen uudelleenrakentamisesta tehtaiden alueella osoitteessa: Pietari, teollisuusalue Gorelovo, Volhonskoje-shosse 7b.