HANSA GROUP более 20 лет ведет успешное строительство на территории России и продолжает работу в штатном режиме. Наша компания — самостоятельная финансовая структура, все взаиморасчеты компании проводятся через российские банки. Работы по текущим проектам ведутся в соответствии с заявленными планами.

TOYOTAN ARVOJEN EDISTÄMISKESKUS

Edistämiskeskuksessa järjestetään tilaisuuksia ja kehitetään toimenpiteitä, joiden tarkoitus on parantaa työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon, kehittää venäläisten ajoneuvo-osien valmistajien (yhtiön yhteistyökumppanien) osaamista turvallisen ja kustannustehokkaan tuotannon osalta ja parantaa venäläisen työntekijöiden työn tuottavuutta.

Pietari
III. vuosineljännes 2022